Корпоративна інформаціяПротоколи про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (проведені "28" квітня 2023 року дистанційно):

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною;

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента;

ПPOTOКOЛ чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року шляхом їх дистанційного проведення:

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною;

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента;

Річна інформація емітента цінних паперів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." за 2022 рік.

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною;

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи;

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі;

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента.

Особлива інформація емітента цінних паперів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." про зміну складу посадових осіб емітента;
дата вчинення дії:
12 грудня 2022 року (дата складання Протоколу про підсумки голосування)


- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання;

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

Річна інформація емітента цінних паперів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." за 2021 рік.

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання;

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі;

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента;


Річна інформація емітента цінних паперів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." за 2019 рік.

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання;

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі;

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента;


Річна інформація емітента цінних паперів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." за 2018 рік.

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання;

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі;

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента;


Підсумки голосування на загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637); дата проведення загальних зборів: 11 червня 2021 року:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання;

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.


Інформація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 21 квітня 2021 року ( дату складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, дата проведення яких 27 квітня 2021 року):
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання.

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

Річна інформація емітента цінних паперів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." за 2020 рік.:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання.

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі.

- у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

Підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.» (код за ЄДРПОУ 14311637); дата проведення загальних зборів: 06 грудня 2019 року,
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання.

- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.


Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ "ПРОМІНЬ." за 2019 рік.
(у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ "ПРОМІНЬ." за 2019 рік.
(у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ "ПРОМІНЬ." за 2019 рік.
(у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі).

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ "ПРОМІНЬ." за 2019 рік.
(у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента АТ "ПРОМІНЬ." (Зміна типу акціонерного товариства). Дата вчинення дії: 19 грудня 2019 року.
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).
Інструкція по верифікації підписів.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента АТ "ПРОМІНЬ."; дата вчинення дії: 06 грудня 2019 року.
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Особлива інформація емітента цінних паперів в АТ "ПРОМІНЬ." про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії: 06 грудня 2019 року.
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637); дата проведення загальних зборів: 06 грудня 2019 року.
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637); дата проведення загальних зборів: 17 вересня 2019 року.
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Особлива інформація емітента цінних паперів ПАТ "ПРОМІНЬ." про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії: 18 вересня 2019 року.
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Особлива інформація емітента цінних паперів ПАТ "ПРОМІНЬ." про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії: 17 вересня 2019 року.
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Інформація ПАТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів (11 вересня 2019 року), які мають право на участь у загальних зборах, дата проведення яких 17 вересня 2019 року
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Інформація ПАТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (09 серпня 2019 року)
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637); дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2019 року.

Річний звіт емітента за 2018 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Інформація ПАТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (17 квітня 2019 року).
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Інформація ПАТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів (15 березня 2019 року).
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПАТ "ПРОМІНЬ."; дата вчинення дії 24 квітня 2018 року

Підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637); дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року.

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ "ПРОМІНЬ." за 2017 рік.

Інформація ПАТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (18 квітня 2018 року).

Інформація ПАТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (16 березня 2018 року).

Особлива інформація від 23.05.2017

Річний звіт ПАТ «Промінь.» за 2016 рік

Особлива інформація емітента від 24.04.2017

Річний звіт ПАТ «Промінь.» за 2015 рік

Річний звіт ПАТ «Промінь.» за 2014 рік

Річний звіт ПАТ «Промінь.» за 2013 рік

Річний звіт ВАТ «Промінь» за 2012 рік

Річний звіт ВАТ «Промінь» за 2011 рік