ПовідомленняБЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року шляхом дистанційного проведення (формат файлу текстового документу DOCX)
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року шляхом їх дистанційного проведення:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." станом на 21 березня 2023 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, скликаних на "28" квітня 2023 року шляхом їх дистанційного проведення):
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

Повідомлення про скликання та дистаційне проведення Річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." "28" квітня 2023 року:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

ПPOTOКOЛ №05122022 чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на 05 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Протоколи ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що скликані на 05 грудня 2022 року і відбулися шляхом дистанційного проведення у формі оригінального електронного документа:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на 05 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення. (Формат файлу текстового документу PDF)
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на 05 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення. (Формат файлу текстового документу DOCX)
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на 05 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на 05 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, скликаних на 05 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Інформація, відповідно пункту 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборах учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами) щодо чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на 05 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Повідомлення про скликання та дистаційне проведення Річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." 05 грудня 2022 року:
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Інформація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 07 червня 2021 року ( дату складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, дата проведення яких 11 червня 2021 року) (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 11 червня 2021 року загальних зборів Товариства)
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Повідомлення про проведення 11 червня 2021 року загальних зборів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Інформація АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на "06" травня 2021 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 11 червня 2021 року загальних зборів Товариства)
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликані на 27 квітня 2021 року, НЕ ВІДБУЛИСЯ.

Інформація АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 18 березня 2021 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 27 квітня 2021 року загальних зборів Товариства)
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Повідомлення про проведення 27 квітня 2021 року загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання
- у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).
Інструкція по верифікації підписів.

Інформація АТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (16 квітня 2020 року)
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Повідомлення про проведення 23 квітня 2020 року річних загальних зборів АТ "ПРОМІНЬ."
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Інформація АТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (16 квітня 2020 року)
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Повідомлення про проведення 23 квітня 2020 року річних загальних зборів АТ "ПРОМІНЬ."
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Інформація АТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (10 березня 2020 року)
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Інформація ПАТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів (2 грудня 2019 року), які мають право на участь у загальних зборах, дата проведення яких 06 грудня 2019 року:
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Повідомлення про проведення 06 грудня 2019 року позачергових загальних зборів ПАТ "ПРОМІНЬ."
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Інформація ПАТ "ПРОМІНЬ." відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (24 жовтня 2019 року)
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Повідомлення про проведення 17 вересня 2019 року загальних зборів ПАТ "ПРОМІНЬ."
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Повідомлення про проведення 23 квітня 2019 року річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ."
- оригінальний файл документу
- супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу

Повідомлення про проведення загальних зборів. Дата розміщення 23.03.2018 року.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (2016 рік)

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (2015 рік)

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (2012 рік)

Повідомлення про про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій